logo2.gif (3407 bytes)

Kenny

So smútkom spomíname na nášho zajka menom Kenny. Prežil s nami krásnych 6,5 roka , bol veľmi milý a celý svoj život bol zdravý. Nevieme si vysvetliť, prečo nás tak náhle opustil do 24 hodín po podaní očkovacej látky dňa 15.10.2005.

Marek s rodinou