logo2.gif (3407 bytes)

Bany

Neradi sa lúčime s naším milým Bankom ktorý po ochorení musel skonať u zverolekára. Stále si na Banyho spomíname.

Igor Krišák

Banko