logo2.gif (3407 bytes)

Vebyna

Včera mi navždy odišla moja Vebyna a veľmi to bolí. Už nikdy, keď sa ráno zobudím, nebude trepotať chvostíkom a v noci ju nenájdem vo svojej posteli. Ľúbim Ťa Vebyna a nikdy na Teba nezabudnem.

Lenka Šuníková

Vebyna

Vebyna