logo2.gif (3407 bytes)

Lukynko

Lukynko,

Dňa 24.02. 2009 si odišiel do psieho nebíčka. Bol si tu s nami nádherných 19 rokov, ktoré boli tie najkrajšie v mojom živote… vždy si mi vedel zlepšiť náladu i keď som bola smutná vždy si stál pri mne…. neviem si predstaviť, že keď otvorím dvere už ťa nikdy neuvidím… bol si našim najlepším priateľom, verným kamarátom, najkrajším psikom na svete. Ďakujem Ti za tvoju oddanú psiu dušu, za to, že si ma mal rád. Veľmi, veľmi mi chýbaš, a nielen mne ale všetkým ktorý ťa poznali , myslíme na Teba každý deň, nikdy na Teba nezabudneme. Odpusť mi, že som ti musela s tvojim odchodom pomôcť nakoľko som už nemohla vidieť ako sa trápiš…. Dúfam, že ťa už v tvojm psom nebíčku nič nebolí a radostne si tam pobehuješ s ostatnými psíkmi.

S láskou na teba spomínam a nikdy na teba nezabudnem

tvoja Maruška s rodinou.


lukynkolukynkolukynkolukynko