logo2.gif (3407 bytes)

Bobi

Náš Bobi umrel dňa 16.2.2007 vo veku 5 rokov. Chýbaš nám Bobík náš milý, je nám veľmi smutno.

Spomína rodina Janovských: Ivka, Katka, Dodko, maminka, ocko a starká Anka


bobibobibobi