logo2.gif (3407 bytes)

Billko

Psík prehovoril ľudskou rečou

„ Poznáte nás ? “

Ja som Billko Numa II a toto je môj pán.

Predstavovať sa nemusím tomu, kto ma pozná, ale chcem Vás osloviť všetkých, ktorí ste majitelia a chovatelia mojej rasy ako aj všetkých psíkov bez rozdielu.

Narodil som sa 3.06.1996 v chovnej stanici Numa II. Prišiel som do rodiny Michalíkovcov, kde som našiel svojich milovaných majiteľov. Keď som bol malý, začali ma oslovovať prezývkou „Pušík“. Mojou spálňou sa stala obývacia izba so všetkým komfortom ako má byť. Vždy som pociťoval, že moji „ rodičia “ ma majú veľmi radi a obetujú mi všetok voľný čas pre môj život. Absolvoval som 86 výstav po celej Európe a postupne, ako mi pribúdali rôčky a skúsenosti stal som sa šampiónom Slovenska, Poľska, Maďarska a Talianska. Za všetky tieto ocenenia som získal titul „Multischampión“. Úspešne som reprezentoval náš Slovenský klub chovateľov ridgebackov na európskych a svetových výstavách. Účasť na klubových výstavách bola vždy mojou srdcovou záležitosťou. Je radosťou byť evidovaný v takomto klube na Slovensku pod vedením skúsených a oddaných ľudí.

Dni, mesiace a roky ubiehali a moja aktivita postupne ochabovala.

V posledných dňoch som začal mať pocit, že som toho zažil veľa krásneho, ale moja choroba ma trápila a neopúšťala. Nadišiel deň, keď som sa musel so svojimi milovanými „rodičmi“ – „mamkou“ Jarkou, zlatou Monikou a jej priateľom Mišom, babkou Irenkou a samozrejme „ockom“ a mojim pánom Vladom rozlúčiť a odísť za svojimi kamarátmi do psieho nebíčka.

V posledných minútach môjho krásneho a radosťou naplneného života mi ďakovali za všetky krásne chvíle, ktoré mojou prítomnosťou prežívali, aj za to, že som im bol dobrým spoločníkom a v každej situácií verným priateľom. A ja som im za to v tichosti prejavoval svojimi očami a mimikou svoju psiu vďačnosť.

Moje oslovenie pre všetkých Vás v ľudskej reči sa skončilo.

P.S.
Psík Billko dňa 9.05.2007 o 16 00 hodine navždy zaspinkal za pomoci veterinárneho lekára Doc. MVDr. Igora Valockého, CSc., a je pochovaný na súkromnom pozemku. Ďakujeme všetkým, ktorí Billkovi venujú tichú spomienku.

billko