logo2.gif (3407 bytes)

Bianca

Celých 15 rokov si nás obšťastňovala a bola našou úprimnou spoločníčkou. 30. augusta 2008 si sa rozhodla opustiť tento svet.

Budeme stále na Teba myslieť a spomínať na radostné aj smutné chvíle, ktoré sme spolu prežili.

bianca bianca bianca bianca bianca