logo2.gif (3407 bytes)

Beňuško

* 09/1993 - †12/2006

Beňuško - čierna "ovca" rodiny, ty najlepší pes na svete. Na celom.

Saška, Janka, Alenka, Mirko


benuskobenuskobenusko