logo2.gif (3407 bytes)

Belka

Ďakujeme Ti Belka za krásne chvíle, ktoré sme s tebou prežili. Bolo to krásnych 15 rokov. Chýbaš nám, v našich mysliach sme stále s Tebou.

Rodina Holosová


belka