logo2.gif (3407 bytes)

Zuzka

Po ťažkej chorobe nás navždy opustila 16.04.2007 naša milovaná mačička Zuzka vo veku 15 rokov.
Na chalupe si sa cítila najlepšie, máš tam aj hrobček.

Nikdy na Teba nezabudneme, čo sme Ťa poznali.

Ľudovít

zuzkazuzka