logo2.gif (3407 bytes)

Čiči

Náš Čičok, anjelik, pampúšik opustil nás nečakane a naposledy vydýchol v mojom náručí, ostali len spomienky a veľký žiaľ............
Neplačte veľmi nado mnou,
nech môžem kľudne spať,
Boh pokynul, ja za ním idem,
muselo sa tak stať.
Smrť nás nerozdelí, len dočasne odlúči.......